Kulttuurikasvatus tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta

Koulujen ja päiväkotien resurssien ymmärtäminen auttaa ohjelmiston suunnittelussa sellaiseksi, että lasten ja nuorten on mahdollista osallistua tarjoamaanne tapahtumaan. Tälle sivulle olemme koonneet ajankohtaisia tietoja opetussuunnitelmista ja laaja-alaisesta osaamisesta sekä muutamia käytännön vinkkejä suunnittelun tueksi.

LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä varhaiskasvatuslakiin.

Tietoa Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja siihen liittyvistä aiheista ja teemoista luokka-asteittain saa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylläpitämältä OPS-sivustolta.

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma on perusta, jota lukiot täydentävät omien painotuksiensa mukaan. 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia.

Laaja-alaisen osaamisen rakentaminen aloitetaan varhaiskasvatuksessa:

Tällä videolla opetusneuvos Arja-Sisko Holappa kertoo laaja-alaisesta osaamisesta varhaikasvatuksessa.

Perusopetuksessa laaja-alainen osaaminen opetetaan ja opiskellaan osana oppiaineita:

Laaja-alainen osaaminen osana oppiaineita

Kuva: Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat