Kulttuurikasvatus tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta

Koululaisohjelman suunnittelua helpottaa opetussuunnitelman tunteminen ja opettajien tarpeiden ymmärtäminen. Tietoisuus koulujen laaja-alaisista osaamisalueista ja eri oppiaineiden keskeisistä sisällöistä mahdollistaa opettajaa puhuttelevien tapahtumien tarjoamisen. Ymmärtämällä koulujen resursseja tapahtumantarjoaja voi kohdentaa tarjontaansa niin, että koulun on mahdollista osallistua tapahtumiin.

Tietoa Helsingin perusopetuksen opetussuunitelman perusteista ja siihen liittyvistä aiheista ja teemoista luokka-asteittain saa opetusviraston ylläpitämältä OPS-sivustolta.