Koululaisohjelmiston suunnitteluvinkit

Koulun arkea ja käytäntöjä ohjaavat useat aikatauluihin, resursseihin ja tavoitteisiin liittyvät asiat. Niiden tiedostaminen auttaa kulttuuritoimijaa onnistuneen koululaistapahtuman järjestämisessä. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekeminen alkaa usein jo edellisenä keväänä ja tarkentuu syksyyn mentäessä. Opettaja tekee yksityiskohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman luokalleen useimmiten elokuussa heti koulun alettua. Silloin hän etsii luokkansa teemoihin sopivia tapahtumia, niihin sopivia työpajoja sekä oppimateriaaleja. Toki opettajat hakevat opetustaan tukevaa toimintaa myös pitkin vuotta.

Opettajan valintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

Teemat ja ainekohtaiset opetussuunnitelmat

• Laaja-alaisen osaamisalueen teema.
• tai koulun valitsema muu teema.
• tai opettaja voi vielä tarkentaa koulun teemaa valitsemalla esim. oppilaittensa ikään sopivan yksityiskohtaisemman teeman.
• Oppiaineiden keskeiset sisällöt.
• Integrointimahdollisuus muihin oppiaineisiin

Koulun resurssit

• Oppilaiden ikätaso/luokka-aste.
• Luokalla on keskimäärin 23 oppilasta. Opettaja ei voi osallistua esim. työpajoihin, joihin voi tuoda vain pienemmän määrän oppilaita.
• Kustannukset (matkat, pääsyliput, työpajat, opastukset…)
• Alakoulun luokanopettaja voi järjestää vierailuja jopa koko päiväksi. Yläkoulun aineopettajien opetustuntien rajallisuuden takia koulun ulkopuolisiin tapahtumiin osallistuminen on aineenopettajalle haasteellista.

Pedagoginen lisäarvo ja tuki opettajalle

• Millaisia kokonaisuuksia kulttuuritoimija tarjoaa kouluille?
• Opettajat käyttävät mielellään työpajoja opetuksessa. Matkakustannusten säästämiseksi on koulun kannalta hyvä, että mahdollinen työpaja on esityksen yhteydessä.
• Mahdollisuus taiteilijavierailuun koululla.
• Tarjolla oleva oppimateriaali auttaa opettajaa esim. teeman alustuksessa.

Kouluarjen huomioiminen

• Koululaisvierailuja voidaan järjestää pääsääntöisesti vain koulupäivän aikana, mieluiten klo 9–14 välillä. Parhaita päiviä ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Tapahtumaa ei suositella järjestettäväksi lukukausien aloitus- ja lopetusviikkoina.
• Alaluokkalaisten tapahtumien keston olisi hyvä olla max n. 45 min.