Rytmiikan peruskurssi opettajille 2016-17

Pe 28.10.2016 – La 8.4.2017
Koulutus soveltuu opettajan pedagogisten taitojen kehittämisohjelmana niin perusopetuksen, lukion kuin taidealojen oppilaitosten opettajille. Lisäksi koulutus soveltuu pedagogisiin tehtäviin suuntautuville muusikoille ja tanssijoille.

Koulutus painottuu rytmiikan taitojen kehittämiseen musiikillisena ja kehollisena ilmaisuna. Rytmiikan peruskurssilla perehdytään rytmiikan pedagogisiin perusteisiin, tietopohjaan, menetelmiin ja harjoitteisiin, jotka muodostavat perustan rytmiikan pedagogisen soveltamisen erityisosaamiselle opettajan ja pedagogin työssä.

Koulutus kannustaa uusiin pedagogisiin näkökulmiin ja antaa konkreettisia välineitä rytmiikan sovellusmahdollisuuksiin pedagogisen työn kehittämisessä ja opetusmenetelmien syventämisessä. Koulutuksessa syvennytään rytmiikan keskeisiin sisältöihin erityisesti erilaisia toiminnallisia työtapoja käyttäen aihealueina mm. kehorytmiikka, liikunta, lyömäsoitinrytmiikka ja tanssi.

Koulutus antaa myös välineitä opettajien yhteisölliseen pedagogiseen kehittämistyöhön ja hyvien pedagogisten käytäntöjen jakamiseen. Koulutuksen tavoitteena on myös rohkaista ja antaa uusia välineitä opettajan uutta luovaan pedagogiseen työhön, oppilaitosten ilmaisukasvatuksen kehittämiseen ja uusimuotoisten taideprojektien rakentamiseen.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy soveltavia välitehtäviä, sekä lopputyönä valmistettava omaan pedagogiseen kehittämistyöhön liittyvä video (esim. taltiointi omassa työssä toteutetun kehittämisprojektin työprosesseista ja/tai päätösesityksestä). Lopputyön aihe voi olla parhaillaan omassa pedagogisessa työssä oleva kehittämisalue tai koulutuksen alussa valittava vapaavalintainen omaa pedagogista työtä edistävä aihe, johon rytmiikka-koulutus liittyy.

Koulutuksen pääkouluttaja on Elina Kivelä-Taskinen, liikunnan ja musiikin opettaja. Lisäksi kouluttajana toimii Pekka Saarikorpi, rytmiikkapedagogi, lyömäsoittaja, ”Rytmi- ja Liike”-kouluttaja.

Yhteyshenkilö

Sirke Pekkilä
050 526 2004

Tapahtumanjärjestäjä

Taideyliopiston Avoin kampus

Avoin kampus yhdistää avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen uudeksi kokonaisuudeksi tarjoten niin kaupunkilaisille kuin taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille mahdollisuuden kokea ja oppia uutta vaikkapa työn tai opintojen ohessa. Taideyliopiston avoin yliopisto on mahdollisuus kaikille niille, jotka etsivät uutta uraa, haluavat kehittää ammattitaitoaan, kaipaavat yleissivistystä, ovat kiinnostuneita yliopisto-opinnoista tai haluavat täydentää tutkintoaan. Taideyliopiston täydennyskoulutus tarjoaa kehittymisen mahdollisuuksia taidealojen ammattilaisille ja organisaatioille. Täydennyskoulutuksen palvelut rakentavat sillan työelämän ja Taideyliopistossa tehtävän opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan välille.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Pe 28.10.2016 10:00 - La 29.10.2016 15:00Lataa kalenteriisi
Lataa kalenteriisi Pe 25.11.2016 10:00 - La 26.11.2016 15:00Lataa kalenteriisi
Lataa kalenteriisi Pe 3.2.2017 10:00 - La 4.2.2017 15:00Lataa kalenteriisi
Lataa kalenteriisi Pe 3.3.2017 10:00 - La 4.3.2017 15:00Lataa kalenteriisi
Lataa kalenteriisi La 8.4.2017 09:00 - 15:00Lataa kalenteriisi
Sibelius-Akatemian opetustilat Helsingissä
    

Tietoa

Kulttuurinala
Ensisijainen kohderyhmä
Kieli
Tapahtumatyyppi
Hintatiedot
960 € (sis. ALV.)