Kulttuurikasvatus Helsingissä

Helsinkiläiset lapset ja nuoret ovat poikkeuksellisessa asemassa. Kaupungissamme on valtavasti uusia ja yllätyksellisiä ympäristöjä aistia, kokea, oppia uutta ja osallistua maailmanmenoon. Taide- ja kulttuurikokemuksia on tarjolla todella paljon, ja vielä huomattavan usein maksutta. 

Tiesitkö esimerkiksi, että Helsingin kaupunginorkesterin maksuttomat kenraaliharjoitukset järjestetään koulupäivän aikana? Tai että lähes kaikkiin museoihin on vapaa pääsy – ja valmiita, laadukkaita oppimateriaaleja tarjolla parin klikkauksen päässä? Että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) järjestää klassikkoleffoista runsaasti ilmaisia elokuvanäytöksiä koululaisille? Että Kanneltalo tarjoaa yläkoululaisille säännöllisesti laadukkaita teatteriesityksiä?  Että kaikki helsinkiläiset alakoululaiset pääsevät mukaan kaupungin kulttuuripalveluiden tarjoamaan 5x2-taideopetukseen ja että lähikirjastoissa on kaikille eka- ja kolmosluokkalaisten heitä varten suunniteltua ohjelmaa?

Tutustu laajaan tarjontaan palvelun monipuolisten, opetussuunnitelman kautta ajateltujen hakutoimintojen kautta.

Mitä on kulttuurikasvatus?

Taiteen ja kulttuurin sisällöt, paikat ja menetelmät ovat kaikki mahdollisia lähtökohtia kulttuurikasvatukselle, lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin vahvistamiselle. Onnistuessaan kulttuurikasvatus tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.   

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuurikokemuksiin, tämän turvaa jo YK:n lapsenoikeuksien sopimuskin. Taide ja kulttuuri tarjoavat myös rikkaita oppimisen ympäristöjä ja menetelmiä minkä tahansa kouluaineen opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Ilmiöjaksoihin ja opetuksen laaja-alaisiin tavoitteisiin taide- ja kulttuuripalvelut tarjoavat syventäviä sisältöjä ja ilmaisukeinoja. Museot, teatterit, kirjastot, kulttuuritalot, monumentit ja muut kulttuurin paikat on tarkoitettu ihan kaikille. Taiteen ja kulttuurin sisällöt haastavat aistimiseen, ymmärtämiseen ja inhimilliseen vuorovaikutukseen. Taiteen ja kulttuurin menetelmät tarjoavat ilmaisukeinoja monille aisteille ja monenlaisille oppijoille.

Entä muotoilukasvatus?

Kulttuurikasvatusta voi toteuttaa myös muotoilukasvatuksen keinoin. Muotoilukasvatus tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan myös koko koulun osallistavalle kehittämiselle. Muotoilu ei ole vain esineiden suunnittelua, vaan muotoiluprosessia voidaan käyttää opetuksen ja koulun oppimisympäristöjen ja toimintatapojen kehittämiseen. Kouluissa voidaan toteuttaa nopeita tai vaikka koko lukukauden kestäviä muotoiluhankkeita. Ideat lähtevät usein liikkeelle arjen havainnoista ja tarpeista.

Muotoilukasvatuksen eri toimijat tarjoavat valmiita muotoilukasvatuksen materiaaleja opettajien omaan käyttöön sekä muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaisten vetämiä kursseja, opetuskokonaisuuksia ja museovierailuja. Kultuksesta löydät toimijoita, tapahtumia, oppimateriaaleja ja linkkejä, joiden avulla muotoilun voi ottaa osaksi kulttuurikasvatusta.

LINKKI OPPIMATERIAALIEN MUOTOILUPOLKUUN (https://www.kultus.fi/fi/oppimateriaali?f%5B0%5D=field_parent_entity_ref%253Afield_tips_ref%3A57)