5x2 ja Kulttuurikurssit

5x2 ja Kulttuurikurssit 

Tältä sivulta löydät 5x2- ja Kulttuurikurssien ajankohtaiset tiedot:

5X2-KURSSIT ALAKOULUILLE

5x2-taidekursseille ilmoittautuminen on käynnissä!

5x2-kurssit ovat viiden viikon pituisia (2 x 45 min./vko) maksuttomia taidekursseja, joita Helsingin kaupunki tarjoaa helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

5x2-kursseilla lapset pääsevät tekemään ja kokemaan taidetta pienryhmissä ammattitaiteilijoiden ohjaamana. Tavoitteena on oman työskentelyn kautta antaa ymmärrystä taiteen kokemiselle, kokonaisvaltainen elämys taidepainotteisesta ympäristöstä sekä mahdollisuus tutustua syvällisesti yhteen taidelajiin.

Voidakseen osallistua kurssille, on luokan pystyttävä sitoutumaan kaikkiin viiteen opetuskertaan. Kursseille tuleva luokka jaetaan koosta riippuen useampaan pienryhmään, jotka opiskelevat eri taideaineita. Joko olisi sinun luokkasi vuoro?

5x2-taideopetusta tarjotaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla, Stoassa, Maunulatalolla ja Vuotalolla.  

 

Annantalon kurssit 

Caisan kurssit

Malmitalon kurssit

Maunulatalon kurssit

Kanneltalon kurssit

Stoan kurssit

Vuotalon kurssit

 

KULTTUURIKURSSIT YLÄKOULUILLE

Yksi teema – monta näkökulmaa

Helsingin kaupunki tukee koulujen kulttuurikasvatusta kulttuurikurssien kautta. Ne on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa.

Kulttuurikurssien teemat vaihtelevat kausittain. Kurssit suunnitellaan taide- ja kulttuuritoimijoiden ohjelmistojen mukaan, sillä ajankohtaiset retket ja vierailut ovat oleellinen osa kurssiohjelmia.

Sisällöt yhdistyvät teemallisiksi kokonaisuuksiksi siten, että taiteen ja kulttuurin kautta voidaan tarkastella laajasti maailman ja elämän ilmiöitä. Kulttuurikurssi on kokonaisuus, jonka kaikkiin osiin opetusryhmä osallistuu. Sisältösuunnittelussa huomioidaan koulujen omat toiveet ja mahdollista on myös liittää kulttuurikurssi osaksi koulun ilmiöjaksoa.

Kurssin laajuus: n. 10–15 oppituntia (á 45 min) / opetusryhmä

Kulttuurikursseja tuotetaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla sekä Stoassa ja Vuotalolla. Kurssit ovat kouluille maksuttomia.

Lue lisää ja ilmoittaudu kursseille alla olevista linkeistä!

TOTTA VAI ILLUUSIOTA? Kanneltalon syksyn 2019 Kulttuurikurssi

SUOMALAISUUS! (kurssi on täynnä) Malmitalon syksyn 2019 Kulttuurikurssi

ELÄVIÄ TARINOITA. Stoan syksyn 2019 Kulttuurikurssi