Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ›

Ilmiö: Identiteetti ›

Oppiaine: Humanistis-yhteiskunnalliset aineet ›

Kulttuurinala: Kuvataiteet ›

Ajassa nyt: Muotoilupolku ›