Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ›

Ilmiö: Ympäristö ›