Home Arts and culture for schools and daycare
Enter your keywords
Etsi

Roots and rhythms – a dance journey

Helsinki Traditional Jazz Dance Company
Thu 8.4.2021 10:00, 12:00 and 14:00
Helsinki Traditional Jazz Dance Society
Artwork: Helsinki Traditional Jazz Dance Society, artist: Malin Grahn-WIlder & Clyde Wilder
DancersClyde Wilder(USA) and Malin Grahn-Wilder(Fin) invite the audience on a swinging journey to the African roots of jazz dance. Along the way they discover various interconnections between dance, nature and culture. Dance movements can bring good luck to the harvest or describe animals. There is even a dance about a lizard climbing a tree! The audience is invited to an African dance celebration with its exciting and colorful masquerades, after which the journey continues to the USA and through the golden age of jazz. The audience does not have to sit still: the performers need their help in creating rhythms and dancing along! The performance includes live music.

Hösten 2020 erbjuder Kulturcentralen kulturevenemang för dagis-, skol- och eftisbarn i kultur- och allaktivitetshus så länge det är tillåtet att arrangera publikevenemang och med beaktande av säkerhetsrekommendationerna.

I fall mer än en barngrupp får komma på samma föreställning tar vi ändå inte emot mer än max hälften av möjligt publikantal i salen. Vi beaktar social distansering och använder i mån av möjlighet olika ingångar och olika delar av aulan, vi går in och ut i salen en grupp i taget med säkerhetsavstånd.

Vi sitter inte på de närmaste raderna till scenen och vi har minst en tom rad mellan varje barngrupp. Vi använder inte garderoben utan tar kläderna med in i salen och lägger dem på de tomma stolsraderna varje grupp skilt för sig.

Om igen bara en barngrupp per föreställning kan delta anpassar vi oss till det och försöker fördela kulturutbudet så jämt som möjligt bland de grupper som anmält sig. De som blir utan försöker vi kompensera senare när situationen normaliserats.

Ifall ni endast kan delta om ni är enda barngrupp i publiken, vänligen skriv det om ni anmäler er per mail eller anteckna det där det finns plats för övriga kommentarer om ni anmäler er via Kultus. Ifall ni vill anmäla er till flera alternativ, skriv prioriteringsordningen på samma sätt.

Vi bekräftar per mail inom 2 veckor efter bokningen om ni fått plats och i så fall på vilken föreställning. Vi förbehåller oss rätten till ändringar på kort varsel om coronaläget plötsligt ändrar och det utfärdas nya direktiv gällande arrangeang av kulturevenemang.

Contact person

Siw Handroos-Kelekay
050 522 6827, 09 3108 8755

Event organizer

Helsingfors stad / Kultur och fritid

Svensk programverksamhet främst i Nordhuset och Stoa.

time and place

Stoa
Turunlinnant. 1

Reservation inquiry