Home Arts and culture for schools and daycare
Enter your keywords
Etsi

Tehtävämateriaali

Kuvaaja: Francesca Woodman, artwork: Untitled, New York, 1979, artist: Francesca Woodman © George and Betty Woodman
Valokuvataiteen museon verkkosivuilla on ladattavissa näyttelyyn liittyvä tehtävämateriaali, jota voi hyödyntää opetuksessa tai muun ryhmäkäynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Materiaalin tehtävät pyrkivät innostamaan etsimään uusia näkökulmia taidevalokuvaan, sen katsomiseen sekä omaan kuvalliseen tekemiseen. Tehtävämateriaali kytkeytyy opetussuunnitelmaan ja sen laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin. www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tule-ja-koe/kouluille/tehtavamateriaalit