Home Arts and culture for schools and daycare
Enter your keywords
Etsi

Erityisyys voimavarana

Kaikki kotona -seminaari
Wed 6.5.2020 15:00
Elämän kohtaloita
Seminaarissa keskustellaan siitä millaisia arvoja, asenteita ja tekoja tarvitaan, jotta erityislapset ja -nuoret voisivat kokea yhdenvertaisuutta, osallisuutta, arvostusta sekä välittämistä.

Millaisia haasteita rankat lapsuuskokemukset tai erilaiset neuropsykiatriset häiriöt aiheuttavat lapsille, nuorille ja perheille? Millaista taidetta voi syntyä omista kokemuksista? Miten keskustelijat ovat kokeneet yhteiskunnan tukevan erityisyyttä ja ennen kaikkea, mitä tukea lapset ja nuoret tai heidän vanhempansa toivoisivat meiltä kanssaeläjiltä?

Kaikkia paneelin keskustelijoita yhdistää eri tavoin taide tai taidelähtöiset työskentelymenetelmät. Paneelissa pohditaan myös sitä, miten ne ovat toimineet keinoina omien vahvuuksien löytämisessä tai toimintakyvyn edistämisessä.

Seminaarin alustajana toimii kirjallisuuskriitikko ja sanataideohjaaja Aleksis Salusjärvi. Alustusta seuraa paneeli, jota vetää Q-teatterin teatteriohjaaja ja -pedagogi Jaana Taskinen. Paneelissa keskustelevat Salusjärven lisäksi äiti Sari Häkki, runoilija Tarita Ikonen sekä kuvataiteilija Anna Seppälä.

Seminaari on maksuton.

Ilmoittautumiset Kikka Hahtomaa, kikka.hahtomaa@hel.fi.
Rajallisen paikkamäärän vuoksi ilmoittautuminen on sitova.

Contact person

Kikka Hahtomaa

Event organizer

Annantalo

Annantalo on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikeskus.

time and place