Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Draaman keinoin kiusaamista vastaan

Työ: Taitto/kuvitus: Saija Varis-Kuusisto, Pii & Waak

Menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja käsittelyyn.

Draaman keinoin kiusaamista vastaan -opaskirja (2016) tarjoaa työvälineitä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja käsittelyyn. Harjoitteet on jaettu viiteen kokonaisuuteen: empatiaa ja itsehavainnointia lisäävää työskentelyä, prosessidraama ja draamatarinat, miniedularppi, tarinateatteri sekä forumteatteri. Harjoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti ja luokiteltu niiden vaativuuden, ohjaajan kokemuksen ja ryhmän turvallisuusasteen mukaan, jotta koulutustaustasta ja kokemuspohjasta riippumatta kaikki koulun arjessa työskentelevät aikuiset voisivat käyttää niitä ja löytää kullekin ryhmälle sopivat harjoitukset. Opas syntyi kahden draamallisia työvälineitä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen kehittäneen kouluttajan, Jori Linnamäen (ent. Pitkänen) ja Vera Gergovin sekä helsinkiläisten opettajien välisen yhteistyön tuloksena. Työskentely toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Helsingin opetusviraston Koulutuksellista tasa-arvohanketta.

Siirry ladattavaan aineistoon.

Vera Gergov vera.gergov@gmail.com 040 962 2443 / Jori Pitkänen jori.pitkanen@gmail.com 040 703 2277