Henkilö_istuu_sohvalla
Henkilö_istuu_sohvalla

Kouluyhteistyö

Kirjastoyhteysopettajat ja kirjastojen kouluyhteistyövastaavat

Jokaisesta koulusta nimetään lukuvuosittain kirjastoyhteysopettaja, joka toimii koulussa kirjaston viestinnän tukena. Yhteysopettaja välittää tarvittaessa kirjaston tiedotteita omassa koulussaan ja auttaa opettajien tavoittamisessa. Kirjastoille on arvokasta myös kaikenlainen lähikouluista saatava ajankohtainen tieto, joka jollain tavoin vaikuttaa kouluyhteistyöhön. 

Vastaavasti jokaisella kirjastolla on kouluyhteistyöstä vastaava kirjastolainen. Hän koordinoi oman kirjaston kouluyhteistyötä ja tiedottaa lähikouluja ajankohtaisista asioista. Osa kirjaston viestinnästä tulee kouluille kirjastoyhteysopettajien kautta, mutta kirjastot viestivät opettajille myös suoraan sähköpostitse, eikä tässä aina käytetä kirjastoyhteysopettajaa välikätenä. Isompien kirjastojen kohdalla kouluyhteistyöstä kouluille viestii tarvittaessa useampikin kirjastolainen.

Kulttuurikoordinaattorit

Kulttuuripalvelulla on jokaisessa helsinkiläisessä koulussa oma luotto-opettaja, kulttuurikoordinaattori. Hän on yhteyshenkilö koulunsa ja kulttuurikeskuksen välillä.

Alakouluissa kulttuurikoordinaattorilla on tärkeä rooli 5×2-taideopetuksen toteutumisessa koulussaan. Tavoite on, että jokainen oppilas pääsee osallistumaan 5×2-taideopetukseen kerran alakouluaikanaan joko Annantalolla tai jossakin Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksessa (Kanneltalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo, Maunula-talo, Caisa). 5×2-kurssien tarjoamista selkeyttää ja helpottaa, jos koulut vakiinnuttavat 5×2-jakson toteutuvaksi aina jollakin tietyllä luokka-asteella.

Kulttuurikoordinaattorin tehtävä on tiedottaa koululla 5×2-taideopetuksesta ja huolehtia siitä, että kaikki koulun luokat pääsevät osallistumaan kerran alakoulun aikana. Koordinaattori toimii myös muun kulttuuritiedon välittäjänä koulullaan.

Koordinaattorit palkitaan vuosittaisella Kulke-kortilla, jolla saa maksuttomia sisäänpääsyjä em. kulttuurikeskusten esityksiin. Järjestämme koordinaattoreille myös kulttuuri-iltoja yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.