Henkilö_istuu_sohvalla
Henkilö_istuu_sohvalla

Kouluyhteistyö

Kulttuurikoordinaattorit

Kulttuuripalvelulla on jokaisessa helsinkiläisessä koulussa oma luotto-opettaja, kulttuurikoordinaattori. Hän on yhteyshenkilö koulunsa ja kulttuurikeskuksen välillä.

Koulun kulttuurikoordinaattori toimii kulttuuripalveluiden yhteyshenkilönä ja aloitteentekijänä. Kulttuurikoordinaattori vastaanottaa saamansa tiedon ja välittää sen kollegoilleen. Koordinaattori tutustuu Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja perehdyttää kollegojaan suunnitelman sisältöihin. Kulttuurikoordinaattorin tehtävä on tiedottaa koululla 5×2-taideopetuksesta ja huolehtia siitä, että kaikki koulun 3.-6. luokat pääsevät osallistumaan kerran alakoulun aikana. 

Koordinaattori jakaa kulttuuritarjonnasta tietoa säännöllisten kokousten kautta ja koulun sisäisissä suunnittelupäivissä. Suunnittelun työkaluina suositellaan käytettäväksi www.kultus.fi -verkkopalvelua ja eri kulttuurilaitosten verkkosivuja.

Koordinaattorit palkitaan vuosittaisella Kulke-kortilla, jolla saa maksuttomia sisäänpääsyjä em. kulttuurikeskusten esityksiin. Järjestämme koordinaattoreille myös kulttuuri-iltoja yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Kirjastokoordinaattorit

Jokaisesta koulusta nimetään lukuvuosittain kirjastokoordinaattori, joka toimii koulussa kirjaston viestinnän tukena. Koordinaattori välittää tarvittaessa kirjaston tiedotteita omassa koulussaan ja auttaa opettajien tavoittamisessa. Kirjastoille on arvokasta myös kaikenlainen lähikouluista saatava ajankohtainen tieto, joka jollain tavoin vaikuttaa kouluyhteistyöhön. 

Vastaavasti jokaisella kirjastolla on kouluyhteistyöstä vastaava kirjastolainen. Hän koordinoi oman kirjaston kouluyhteistyötä ja tiedottaa lähikouluja ajankohtaisista asioista. Osa kirjaston viestinnästä tulee kouluille kirjastokoordinaattorien kautta, mutta kirjastot viestivät opettajille myös suoraan sähköpostitse, eikä tässä aina käytetä kirjastokoordinaattoria välikätenä. Isompien kirjastojen kohdalla kouluyhteistyöstä kouluille viestii tarvittaessa useampikin kirjastolainen.