Lapset_kävelevät_rappusia
Lapset_kävelevät_rappusia

Kulttuuripolulla kulttuuria kaikille

Kulttuuripolut muodostavat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen läpi kulkevan kokonaisuuden. Poluilla varmistetaan, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin sekä mahdollisuuksia luoda kulttuuria itse. Kultuksen kautta varatut käynnit voi sisällyttää osaksi kulttuuripolkuja.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolku

juliste_kulttuuripolusta

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle ikäluokalle ehdotus kulttuurisisällöstä, joihin tutustutaan yhdessä varhaiskasvatusryhmissä. Sisältöjä voi toteuttaa myös enemmän kuin yhden sisällön/ikäluokka. Kulttuuripolkuun sisällytettävät vierailukäynnit voivat sisältää taiteellista työskentelyä tai ne voivat toimia innoituksena taiteelliselle työskentelylle.

Perusopetuksen kulttuuripolku

Perusopetuksen kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus luokka-asteen kulttuurisisällöstä. Ehdotukset sisältävät kaupungissa vakiintuneet koko luokka-astetta koskevat tapahtumat sekä vierailut, ja näihin on kirjattu, mitkä opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat vierailuilla. Koulut voivat halutessaan muokata vierailukohteita ja toteuttaa enemmän kuin yhden kulttuurivierailun/luokka-aste. Koulut voivat suunnitella ja dokumentoida kulttuuripolkunsa koulukohtaisesti tai yhteistyössä alueensa muiden koulujen kanssa. 

Toisen asteen koulutuksen kulttuuripolku

Toisen asteen koulutuksen kulttuuripolun tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia taide- ja kulttuu­rielämysten avulla. Kulttuuripolun sisällöt kuuluvat lukioissa laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin ja ammatillisessa koulutuksessa niihin liittyvät elinikäi­sen oppimisen avaintaidot. Toisen asteen kulttuuripolussa on viisi sisältöaluetta. Sisältöalueiden toteuttamisen järjestys ja sijoittumi­nen opintoihin voi vaihdella oppilaitoksien ja tutkinto­jen välillä.

Lisätietoa toisen asteen koulutuksen kulttuuripolku, sisällöt ja ehdotukset.pdf

Toisen asteen koulutuksen kulttuuripolun juliste.pdf