Oppimiskalenteri

Oppiminen ja kulttuuri kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille. Kultus kokoaa yhteen lapsille ja nuorille sopivia kulttuuri-, liikunta- ja oppimissisältöjä varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulutuksen tarpeisiin.  Palvelussa opettajat ja kasvattajat voivat ilmoittaa ryhmänsä erilaisille opintokäynneille sekä hyödyntää valmiita oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja opetuksen tukena. Sisällöt on suunniteltu varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen tarpeisiin valtakunnallisten perusteiden pohjalta.

Taustalla lapsen oikeudet – Unicefin Lapsiystävällinen kunta

Helsingin kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä. Lapsiystävällinen kunta -työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja siinä edistetään lapsen oikeuksien toteutumista kunnassa. Jokainen lapsi on arvokas ja lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille.

Lapsiystävällisen kuntatyön tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työssä ovat mukana Helsingin kaupungin kaikki toimialat ja kaupunginkanslia. Vuosina 2022–2024 toteutetaan keväällä 2022 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Lue lisää Helsingin lapsiystävällisen kuntamallin -sivulta

Yhdenvertaisia kulttuurin kokemuksia – Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelma

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia sekä kasvaa onnelliseksi aikuiseksi ja toteuttaa itseään. Taiteen ja kulttuurin kokemisen osalta tätä päämäärää tukee Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelma, joka edistää lapsen ja nuoren yhdenvertaista kulttuurin ja taiteen kokemista varhaiskasvatusyksiköissä, peruskouluissa ja toisen asteen koulutuksessa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma toimii ohjaavana suunnitelmana, joka pohjautuu Helsingin omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana varhaiskasvatusta ja opetusta. Se tekee varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulutuksen taide- ja kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Helsingissä kulttuurikasvatussuunnitelma on tarkoitettu erityisesti Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja taide- ja kulttuurikentän toimijoiden väliseksi yhteiseksi työkaluksi. Siirry kulttuurikasvatussuunnitelmaan Helsinkioppii.hel.fi-sivustolle.