Luokkakuva Vallilan kansakoulusta. CC BY 4.0
Foto: Helsingin kaupunginmuseo

GUIDNING Gammaldags lektion

En tidsresa till gammaldags skola.

På grund av den stora efterfrågan på program önskar vi att ni skulle boka endast en guidning eller verkstad i Helsingfors stadsmuseum per grupp per termin. Lektionerna i april och maj finns här .

På denna tidsresa till 1930-talets folkskola kan vi skräddarsy för varje klass en gammaldags lektion med några exempel på undervisningen i handarbete, historia, matematik, högläsning, biologi och välskrivning o.s.v. Inlevelse och lek är centrala begrepp i tidsresan. Morgonandakt (består av en sång eller/och tal, det är inte en äkta andakt) och nagel- eller luskontroll hör till varje lektion. Tidsresan avslutas med en liten slutdiskussion.

Läraren kan vid bokningen önska vilket läroämne betonas. En skoltimme är ca 45 min. lång och en grupp rymmer 25 deltagare, inkulsive en lärare. Förskolegrupper kan anmäla sig på vårterminen. Avbokningarna till guidningar som har bokats i Kultus skickas till hkm.peda(a)hel.fi. Vid alla program är ändringar och annulleringar möjliga.

OBS.! Kolla att du skriver din epostadress rätt. Om du inte får en omedelbar bekräftelse på den mottagna registreringen (sändare no-reply(a)hel.fi), kontrollera din skräppost. Om du inte hittar meddelande från ovannämnda adress ta kontakt till hkm.peda(a)hel.fi. 

Lektioner i april och maj finns här .

Läroplan: åk 1-9, kulturell och kommunikativ kompetens; gymnasium, det finländska kulturarvet, språk, kultur och identitet, samhället, kultur och medier.

Kategorier

Påverkan och delaktighet , Hälsa och välbefinnande, Kulturarv och världskulturer, Musik, Ordkonst och litteratur, Samhälle

Aktiviteter

Skapa lagsammanhållning

Målgrupp

Förberedande undervisning, Gymnasium och yrkesutbildning, Klasserna 1–2, Klasserna 3–6, Klasserna 7–9

Nyckelord

barnkultur, finska, guidning, historia, högstadiet, lågstadiet, matematik, skolelever, skolväsen (institution), skrivfärdighet, språk

Evenemangets språk

engelska, finska, svenska

Gratis

Kaupunginmuseo

Kontaktperson

Suvi-Tuuli Waltari

hkm.peda@hel.fi

+358 40 480 5969, +358 9 3103 6630

Händelse har inga tider
0