Kuvassa kädet, jotka soittavt rumpuja.
Kuva: Johanna Laine

Länsiafrikkalaisen tanssin ja rytmien työpaja Kanneltalossa

Oppilaat pääsevät opettelemaan länsiafrikkalaista tanssia live-säestyksellä sekä helppoja rytmejä djembe-rummuilla.

Oppilaat pääsevät opettelemaan länsiafrikkalaista tanssia live-säestyksellä sekä helppoja rytmejä djembe-rummuilla. Työpajoissa lisätään myös oppilaiden Afrikka-tietoutta. Länsiafrikkalaistaustaiset ohjaajat kertovat heidän lähtömaistaan (esim. Burkina Faso ja Guinea) sekä oppilaat voivat myös esittää kysymyksiä. 

Yhteen työpajaan mahtuu yksi luokka, joka jaetaan puoliksi. Puolet oppilaista osallistuvat tanssityöpajaan ja puolet rumputyöpajaan. Toivomme, että luokanopettaja tekee ryhmäjaon etukäteen. Työpajan kesto on 45 min ja opetuskielenä on suomi. Työpaja on maksuton ja on osa Kanneltalon taide- ja kulttuurikasvatusta.

Valittavana olevat työpajat tiistaina 13.2.2024. Kesto: 45 min per työpajaja:

1. klo 9-9.45

2. klo 10-10.45

3. klo 11.15-12

4. 12.15-13

5. 13.15-14

6. 14.15-15

Kanneltalo järjestää työpajat yhteistyössä Kulttuurikameleontit ry:n kanssa. Kulttuurikameleontit ry on vuonna 2003 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä dialogia sekä kansainvälistä ja monikulttuurista tietoutta Suomessa. Toiminnan painopiste tällä hetkellä on interkulttuurisen vuorovaikutuksen edistämisessä taiteen avulla. Työpajaohjaajat ovat opettaneet länsiafrikkalaista tanssia ja rytmejä pääkaupunkiseudulla ala- ja yläkouluissa vuosina 2017-2018 ja 2020-2022 osana Kulttuurikameleontit ry:n Taiteella yhdenvertaisuutta koululaisille: maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden työllistyminen -hanketta. Vuonna 2019 Taiteella yhdenvertaisuutta -työpajoja toteutettiin ruotsinkielisissä kouluissa. Työpajojen pääpaino on aidoissa kohtaamisissa sekä yhteisessä kivassa tekemisessä. www.kulttuurikameleontit.com

Kategoriat

Kulttuuriperintö ja maailmankulttuuri, Musiikki, Teatteri, tanssi ja sirkus

Aktiviteetit

Työpaja

Kohderyhmät

3.–6. luokat, 7.–9. luokat, lukio ja ammatillinen opetus

Avainsanat

elävä musiikki, maailmanmusiikki, tanssi

Tapahtuman kielet

-

Maksuton

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yhteyshenkilö

Liisa Paatsalo

liisa.paatsalo@hel.fi

0407522290

Tapahtumalla ei ole tapahtuma-aikoja
0