Skip to content
HelsinkiKultus
Lapset lukemassa
Photo: Andrey Shadrin/Helsingin kaupunki

Odes verkstäder för skolelever: Skapa en ny pärm till boken: 11-12 åringar (åk 5-6)

I början av verkstaden presenteras några böcker. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt med hjälp av en ritpadda.

I början av verkstaden presenteras några böcker som deltagarna i par eller smågrupper får välja bland. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt med hjälp av en ritpadda. Pärmen som man skapat presenteras muntligt för resten av gruppen. Tid 1 h och 30 min. 

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen ska senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. 

Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen ska meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.

Categories

Fine arts, Literature

Activities

Workshop, ‘Booktalk’ book tips session

Target groups

Grades 3–6

Keywords

children's literature, fine arts, literature

Event languages

-

Free

Queueing allowed

Kaupunginkirjasto

Contact person

Olga Nuuttila

oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Event doesn't have occurrences
0